Kỹ Xảo Phim Visual Effect (VFX) thực sự là một chân trời đây mê hoặc của những ai đam mê Phim và sáng tạo Video.

Trump ButinJuly 15, 2019

Bài 01 – Matchmoving 1 Buổi
Hướng dẫn sử dụng 3D Camera Tracker. Sử dụng Grid
Nguyên tắc 3D Camera Tracker. Vùng nhìn Camera
Hướng dẫn add text vào Camera Tracker
Ứng dụng add text Tracker như thật
Hướng dẫn 2D Tracker
Hướng dẫn Track in Mocho AE
Ứng dụng 3D Tracker
Bài 02 – Thực hành Matchmove 1 Buổi
Hướng dẫn Tracking 3 điểm với tấm Planar
Hướng dẫn add hình vào 2 tấm Planar. Tracker 2 tấm Planar
Hướng dẫn Tracker trên vật thể. Xem clip phân tích hiệu ứng
Các tips Tracker trong AE
Bài 03 – Rotoscoping 1 Buổi
Giới thiệu Rotoscoping
Hướng dẫn Rotoscoping. Tips khi Roto
Thực hành Rotoscoping chiếc xe
Thực hành Rotoscoping người
Bài 04 – Thực hành Rotoscoping 1 Buổi
Hướng dẫn Roto Brush cắt mask con mèo
Cách lấy lại vùng đã mất
Tips khi Roto Brush
Hướng dẫn Roto sử dụng Camera Tracking
Hướng dẫn Roto Tracking ngón tay trong Mocha Pro
Bài 05 – Object Removal 1 Buổi
Hướng dẫn Remove vật thể bằng Freeze Frame – Tracking
Hướng dẫn Remove vật thể bằng Track matte
Hướng dẫn xóa dây
Bài 06 – Thực hành Object Removal 1 Buổi
Hướng dẫn xóa hình xăm đơn giản trên người
Hướng dẫn xóa hình xăm phức tạp trên người
Hướng dẫn thêm họa tiết vào người
Hướng dẫn xóa vật thể bằng Mocha
Bài 07 – VFX Keying (Key phông xanh) 1 Buổi
Giới thiệu shot
Hướng dẫn tracking xóa vật thể trong shot phim để thêm CGI
Hướng dẫn Freeze Frame lấy lại vùng đã mất
Bài 08 – Thực hành Keying 1 Buổi
Hướng dẫn Key phông xanh
Hướng dẫn tách tóc
Hướng dẫn xử lý Motion Blur
Hướng dẫn sử dụng Primatte Keyer

Bài 09 – Screen Replacement 1 Buổi
Bài 10 – Thực hành Screen Replacement 1 Buổi
Hướng dẫn TRacking điện thoại

Bài 11 – Plugin dành cho VFX 1 1 Buổi
Bài 12 – Plugin dành cho VFX 2 1 Buổi
Hướng dẫn hiệu ứng Glow p2
Hướng dẫn hiệu ứng Displacement Map
Bài 13 – Element 3D VFX 1 Buổi
Thêm text cho model trong Photoshop
Hướng dẫn làm cánh máy bay chuyển động
Hướng dẫn Setup file 3D
Tracking background và tạo Plan model
Hướng dẫn Render Settings trong Element và tạo chuyển động cho model
Bài 14 – Realistic Compositing 1 Buổi
Hướng dẫn chỉnh màu Curves – Levels – Color Matcher – Add Grain
Hướng dẫn chỉnh màu tổng thể – Magic Bullet
Bài 15 – Thực hành Realistic Compositing 1 Buổi
Hướng dẫn ghép hình ảnh vào video và đi camera
Bài 16 – Tổng kết 0 Buổi

Categories