Khoá học dựng phim nâng cao

Trump ButinJuly 15, 2019

Bài 01 – Giới thiệu về dựng phim và hướng dẫn dựng tin tức 1 Buổi
Hướng dẫn dựng tin tức
Bài 02 – Sửa bài dựng tin tức. Hướng dẫn dựng sản phẩm 1 Buổi
Bài 03 – Hướng dẫn dựng sản phẩm. Khái quát dựng ca nhạc 1 Buổi
Hướng dẫn dựng sản phẩm
Hướng dẫn so Audio
Bài 04 – Hướng dẫn dựng ca nhạc sân khấu 1 Buổi
Hướng dẫn dựng music show
Bài 05 – Sửa bài ca nhạc. Khái quát dựng talkshow 1 Buổi
Sửa bài tập học viên
Bài 06 – Hướng dẫn dựng Talkshow (tiếp theo) 1 Buổi
Bài 07 – Hướng dẫn dựng talkshow và animation icon 1 Buổi
Hướng dẫn dựng talkshow và animation
Bài 08 – Hướng dẫn animation icon và text 1 Buổi
Hướng dẫn ghost animation title
Hướng dẫn animation title
Bài 09 – Hướng dẫn bài cuối khóa 1 Buổi
Bài 10 – Hướng dẫn hiệu ứng 1 Buổi
Hướng dẫn Track matte key
Hướng dẫn giả title camera – Hiệu ứng chồng mờ
Hướng dẫn color matte
Bài 11 – Hướng dẫn các hiệu ứng có sẵn 1 Buổi
Bài 12 – Thực hành làm bài cuối khóa 1 Buổi
Bài 13 – Hướng dẫn làm bài truyền hình thực tế 1 Buổi
Hướng dẫn dùng reality show

Bài 14 – Cách quản lý sắp xếp dữ liệu 1 Buổi
Bài 15 – Sửa bài cuối khóa 1 Buổi
Bài 16 – Tổng kết 1 Buổi

Categories