Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

Trump ButinJuly 15, 2019

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation sẽ trang bị cho bạn từ những kỹ năng nền tảng nhất đến thành thạo After Effect để thực hiện video Motion Graphic & 2D Animation.
Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững diễn hoạt Animation 2D/ Motion Graphic và tự do sáng tạo với vũ khí đầy sức mạnh After Effect để sáng tạo những TVC Quảng Cáo 2D, Motion Graphic Video, Info Graphic Video, 2D Animation (hoạt hình 2D hiện đại)… đẹp mắt.
Bài 01 – Tổng quan về After Effect 1 Buổi
Ở bài 1 thì chúng ta sẽ tìm hiều về giao diện của After Effect, các thao tác cơ bản của phần mềm, một sự chuẩn bị trước khi đi vào làm diễn hoạt ở những bài sau.
Bài 02 – Làm quen với các thuộc tính cơ bản của chuyển động 1 Buổi
Bài 03 – Làm quen các chuyển động phức tạp 1 Buổi
Bài 04 – Kết hợp các chuyển động phức tạp, tương tác với nhau 1 Buổi
Bài 05 – Các nguyên tắc Animation 1 Buổi
Bài 06 – Sự ảnh hưởng của tốc độ lên style motion 1 Buổi
Bài 07 – Cách phân tich chuyển động và tìm kiếm hướng thực hiện 1 Buổi
Bài 08 – Làm quen với các thuộc tính Shape Layer 1 Buổi
Bài 09 – Làm quen với các thuộc tính Shape Layer & Mask 1 Buổi
Bài 10 – Hoàn tất bài tập Morphing 1 Buổi
Bài 11 – Trình bày đề tài cuối khóa 1 Buổi
Bài 12 – Giới thiệu camera, các tip khi sử dụng camera 1 Buổi
Bài 13 – Tuỳ chình Character cơ bản 1 Buổi
Bài 14 – Chuyển động nhân vật, hành động khi đứng yên tại chỗ 2 Buổi
Hướng dẫn animation nhân vật part 3
Bài 15 – Animation nhân vật di chuyển, tìm hiểu về walk, run, cycle 1 Buổi

Categories