Last entries

See all
Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic
Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation sẽ trang bị cho bạn từ những kỹ năng nền tảng nhất đến thành thạo After Effect để thực hiện video Motion Graphic & 2D ...
Khoá học dựng phim nâng cao
Bài 01 – Giới thiệu về dựng phim và hướng dẫn dựng tin tức 1 Buổi Hướng dẫn dựng tin tức Bài 02 – Sửa bài dựng tin tức. Hướng dẫn dựng sản phẩm 1 Buổi Bài 03 – Hướng ...
Kỹ Xảo Phim Visual Effect (VFX) thực sự là một chân trời đây mê hoặc của những ai đam mê Phim và sáng tạo Video.
Bài 01 – Matchmoving 1 Buổi Hướng dẫn sử dụng 3D Camera Tracker. Sử dụng Grid Nguyên tắc 3D Camera Tracker. Vùng nhìn Camera Hướng dẫn add text vào Camera Tracker Ứng dụng add ...
Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve
Khóa học chỉnh màu phim Davinci Resolve tại Keyframe là khóa học Official được công nhận từ Black Magic Design toàn cầu. Giảng viên là được Black Magic Design đào tạo và cấp chứng chỉ ...
Chụp Chân Dung Ban Đêm Không Cần Flash?
Chụp Chân Dung Ban Đêm Không Cần Flash? Như bạn đã biết, nếu lỡ bạn chụp một tấm hình thiếu sáng hay dư sáng thì bạn có thể khắc phục một phần nào đó, nhưng nếu hình ảnh của bạn bị rung ...

Featured music

Loading..

Movies

178 See all
Loading..

TVShows

33 See all
Loading..